ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Σημαντική ανατροφοδότηση από υπηρεσίες και οργανώσεις

Με σημαντική ανατροφοδότηση από φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και απλούς πολίτες, περιλαμβανομένων και των ιδίων των μεταναστών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοσίας διαβούλευσης για το «Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών».

Μέσα από την ιστοσελίδα του έργου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και στη διάρκεια των εξειδικευμένων παρουσιάσεων, η ομάδα σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου πήρε πολλές χρήσιμες εισηγήσεις και σχόλια.

Οι περισσότερες αφορούσαν τις προτεραιότητες και τις προτεινόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη στην κυπριακή κοινωνία των Yπηκόων Tρίτων Xωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.

Στην ανατροφοδότηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, υπηρεσίες του κράτους και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικοί και μη κυβερνητικοί φορείς που ασχολούνται με την μετανάστευση, οργανώσεις μεταναστών κ.ά.

Το έργο εισέρχεται στη διαδικασία αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των διαφόρων εισηγήσεων ώστε να διαμορφωθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο για να προωθηθεί στο μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τηλ.  Επικοινωνίας: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
[email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

1Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική ένταξης των μεταναστών

Σε τελική φάση βρίσκεται η δημοσία διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών» μετά από την ολοκλήρωση εξειδικευμένων παρουσιάσεων, περιλαμβανομένης και της συζήτησης που έγινε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. Η δημόσια διαβούλευση θα λήξει στις 22 Νοεμβρίου, ένα μήνα μετά την παρουσίασή της 1ης Έκδοσής του για σκοπούς ανατροφοδότησης από ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα μετανάστευσης, αλλά και τους ιδίους τους πολίτες.

Το Εθνικό Σχέδιο ετοιμάζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποσκοπεί να θέσει σε ολοκληρωμένο πλαίσιο το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη στην τοπική κοινωνία των Yπηκόων Tρίτων Xωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.

Το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου με τους 8 άξονες προτεραιότητας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά ή να τις αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 22 Νοέμβριου καθώς βρισκόμαστε στην τελική φάση της δημοσίας διαβούλευσης.

Από τις 15 Οκτωβρίου οργανώθηκαν μια δημοσιογραφική διάσκεψη, μια ημερίδα και 7 εξειδικευμένες διαδικτυακές παρουσιάσεις και συζητήσεις (webinars). Πήραν μέρος εκπρόσωποι από Δημοσίους οργανισμούς και υπηρεσίες, μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ‘Ένταξη, Μη Κυβερνητικές οργανώσεις και κοινότητες μεταναστών, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητους θεσμούς και φορείς έργων ΤΑΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τηλ.  Επικοινωνίας: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
[email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

Η άποψη σας είναι σημαντική!

Aπό τα μέσα Οκτωβρίου το Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

 

Πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο που ετοιμάζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποσκοπεί να θέσει σε ολοκληρωμένο πλαίσιο το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην τοπική κοινωνία. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για να λάβετε γνώση του περιεχομένου της 1ης Έκδοσης του Σχεδίου. Έχετε την δυνατότητα να κάνετε πλοήγηση στον σύνδεσμο  https://tcnintegration.com.cy/schedio-entaksis-se-ekseliksi/a-ekdosi/ και να εστιάσετε πάνω στους 8 άξονες προτεραιότητας και τις προτεινόμενες δράσεις που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν με τις θέσεις τους στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά με απλή διαδικασία log in και να συμπληρώσουν τα πεδία σε σχέση με τους άξονες προτεραιότητας και τις προτεινόμενες δράσεις.

Η 1η Έκδοση του Σχεδίου είναι επίσης αναρτημένη σε pdf στον σύνδεσμο

http://tcnintegration.com.cy/wpcontent/uploads/ekdosiSxediuEntaksis.pdf

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις διαλόγου και ανατροφοδότησης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.  Επικοινωνίας: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
[email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Πρόγραμμα Δράσεων Διαβούλευσης

Σε δημοσία διαβούλευση βρίσκεται από τα μέσα Οκτωβρίου το Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών. Πρόκειται για Εθνικό Σχέδιο που ετοιμάζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποσκοπεί να θέσει σε ολοκληρωμένο πλαίσιο το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη στην τοπική κοινωνία των Υπηκόων Τρίτων Xωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.

Η δημόσια διαβούλευση εξελίσσεται με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα, με εξειδικευμένες παρουσιάσεις σε ενδιαφερόμενους φορείς, που θα λαμβάνουν σχετική πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 • Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – ώρα 11.00 – 13.00
  Δημόσιες Υπηρεσίες – Τμήματα Υπουργείων – Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 • Δευτερά 2 Νοέμβριου – ώρα 11.00 – 13.00
  Κοινωνικοί Εταίροι, Συνδικαλιστικές Ενώσεις και Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι
 • Τρίτη 3 Νοεμβρίου – ώρα 11.00 – 13.00
  Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πρεσβείες
 • Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – ώρα 11.00 – 13.00
  Ανεξάρτητοι Εποπτικοί Θεσμοί και Αρχές
 • Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – ώρα 15.00 – 17.00
  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανώσεις Μεταναστών και εκπρόσωποι ομάδων μεταναστών

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τηλ.  Επικοινωνίας: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
EMAIL: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Λάβετε μέρος και συμβάλετε με τις απόψεις σας!

Το Εθνικό Σχέδιο Ένταξης βρίσκεται από την περασμένη Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε δημόσια διαβούλευση και οι πολίτες και ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμβάλουν καταθέτοντας τις απόψεις τους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για να λάβετε γνώση του περιεχομένου της 1ης Έκδοσης του Σχεδίου. Έχετε την δυνατότητα να κάνετε πλοήγηση στον σύνδεσμο
https://tcnintegration.com.cy/schedio-entaksis-se-ekseliksi/a-ekdosi/

και να εστιάσετε πάνω στους 8 άξονες προτεραιότητας και τις προτεινόμενες δράσεις που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών.

Όσοι επιθυμούν να συμβάλουν με τις θέσεις τους στην τελική διαμόρφωση του Σχεδίου μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά με απλή διαδικασία log in και να συμπληρώσουν τα πεδία σε σχέση με τους άξονες προτεραιότητας και τις προτεινόμενες δράσεις.

Η 1η Έκδοση του Σχεδίου είναι επίσης αναρτημένη σε pdf στον σύνδεσμο

https://tcnintegration.com.cy/wp-content/uploads/ekdosiSxediuEntaksis.pdf

To Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών εκπονείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Κυπριακή Δημοκρατία για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις και τις συναντήσεις διαλόγου και ανατροφοδότησης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

1Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική ένταξης μεταναστών

Σε δημοσία διαβούλευση τίθεται από σήμερα 15 Οκτωβρίου το Εθνικό Σχέδιο για την Ένταξη των Μεταναστών. Πρόκειται για Εθνικό Σχέδιο που ετοιμάζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποσκοπεί να θέσει σε ολοκληρωμένο πλαίσιο το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την ένταξη στην τοπική κοινωνία των Yπηκόων Tρίτων Xωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο. Το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου με 8 άξονες προτεραιότητας καθώς και η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, εξαγγέλθηκαν σήμερα Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 σε δημοσιογραφική Διάσκεψη στη Λευκωσία.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), ως το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών παρακολουθεί και εγκρίνει τα διάφορα στάδια για την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου. Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Μεταναστών υπό την προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών και με την συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών του κράτους, κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου. Το Εθνικό Σχέδιο Ένταξης εκπονείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανάδοχοι φορείς είναι οι σύμβουλοι EEO Group και Opinion and Action, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η 1η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου είναι από σήμερα αναρτημένη στο διαδίκτυο για γενική πληροφόρηση των πολιτών, εγκαινιάζοντας παράλληλα και την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, με τη μορφή εκδηλώσεων και συναντήσεων διαλόγου και ανατροφοδότησης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές θα οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μέχρι τον Δεκέμβριο να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών η 2η έκδοση του Εθνικού Σχεδίου, και να κατατεθεί για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές του 2021.

Το περιεχόμενο του Σχεδίου

Η εκπόνηση της 1ης Έκδοσης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού́ Σχεδίου για την Ένταξη των Μεταναστών περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο και τη διεξαγωγή εις βάθος έρευνας, με τη μορφή συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης, για τις ανάγκες των μεταναστών. Για τη σύνταξη του Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη το γενικότερο ενταξιακό́ πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, που διέπουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νόμιμα διαμενόντων Υπηκόων Τρίτων Χωρών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Στο εκτενές έγγραφο των πέραν των 150 σελίδων αναλύεται επίσης το πλαίσιο πολιτικής στην Κύπρο εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 27 και καθορίζονται 8 άξονες παρέμβασης για τη μελλοντική χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό τμήμα του προτεινόμενου Εθνικού Σχεδίου, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, καθώς περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες στήριξης της ένταξης των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία.  Άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς είναι οι δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης, διεθνείς οργανισμοί, καθώς και οι ίδιες οι κοινότητες των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, δηλαδή οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι νόμιμοι μετανάστες στην Κύπρο και οι αιτητές ασύλου. Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου θα δημιουργηθεί μηχανισμός παρακολούθησης κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αλλά και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη Μεταναστών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ 8 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ