ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Διεθνείς Φορείς, Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και Πρεσβείες στην Κύπρο σε εξειδικευμένο Webinar, 3 Νοέμβριου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Διεθνείς Φορείς, Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και Πρεσβείες στην Κύπρο

σε  εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και

τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

3 Νοέμβριου 2020 | ‘Ώρα: 11:00 – 13:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_U3AUIcDrQjukCaj9fBkBlA

11:00 – 11:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

11:05 – 11:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών

11:15 – 11:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Ασπασία Μουσουλίδη – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  ΕΕΟ Group, μέλος ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

11:45 – 13:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

 • Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανώσεις Μεταναστών και εκπρόσωπους ομάδων μεταναστών σε εξειδικευμένο Webinar, 9 Νοέμβριου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανώσεις Μεταναστών και εκπρόσωπους ομάδων μεταναστών

σε  εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και

τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

9 Νοέμβριου 2020 | ‘Ώρα: 15:00 – 17:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_ycDSI5_LTDW23tz_fNoADg

15:00 – 15:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

15:05 – 15:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών

15:15 – 15:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Ασπασία Μουσουλίδη – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  ΕΕΟ Group, μέλος ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

15:45 – 17:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

 • Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Ανεξάρτητους Εποπτικούς Θεσμούς και Ακαδημαϊκούς Φορείς σε εξειδικευμένο Webinar, 5 Νοέμβριου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Ανεξάρτητους Εποπτικούς Θεσμούς

 και Ακαδημαϊκούς Φορείς

σε  εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και

τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

5 Νοέμβριου 2020 | ‘Ώρα: 11:00 – 13:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_U3AUIcDrQjukCaj9fBkBlA

 

11:00 – 11:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

11:05 – 11:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών

11:15 – 11:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Ασπασία Μουσουλίδη – Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  ΕΕΟ Group, μέλος ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

11:45 – 13:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

 • Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε κοινωνικούς εταίρους σε εξειδικευμένο Webinar για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 σε κοινωνικούς εταίρους

σε  εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και

τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

2 Νοέμβριου 2020 | ‘Ώρα: 11:00 – 13:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_faQrNfOQSVC64J-j_Nr5YQ

11:00 – 11:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

11:05 – 11:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών
 • Σοφία Θεοδοσίου, Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων – Υπουργείο Εσωτερικών

11:15 – 11:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Θεόδωρος Γράσσος – Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΕΟ Group, επικεφαλής ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

11:45 – 13:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Δημόσιες Υπηρεσίες – Τμήματα Υπουργείων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εξειδικευμένο Webinar για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 σε Δημόσιες Υπηρεσίες – Τμήματα Υπουργείων

και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

σε  εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και

τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

30 Οκτωβρίου 2020 | ‘Ώρα: 11:00 – 13:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_P951pleCQ4283h4hp0HDiQ

 

11:00 – 11:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

11:05 – 11:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών
 • Σοφία Θεοδοσίου, Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων – Υπουργείο Εσωτερικών

11:15 – 11:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Θεόδωρος Γράσσος – Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΕΟ Group, επικεφαλής ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

11:45 – 13:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

 • Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε φορείς και οργανισμούς που υλοποιούν έργα Τ.Α.Μ.Ε. σε εξειδικευμένο Webinar

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 σε φορείς και οργανισμούς που υλοποιούν  έργα  Τ.Α.Μ.Ε.

σε εξειδικευμένο Webinar

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης
του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και
τη συζήτηση των προτεραιοτήτων και προτεινόμενων δράσεων

20 Οκτωβρίου 2020 | ‘Ώρα: 14:00 – 16:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_0Hv6W04LS8SLicdMxBprAA

 

14:00 – 14:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

14:05 – 14:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών

14:15 – 14:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου και διαδικασίας διαβούλευσης

 • Θεόδωρος Γράσσος – Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΕΟ Group, επικεφαλής ομάδας έργου
 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

14:45 – 16:00 | Προτεραιότητες και προτεινόμενες δράσεις

 • Τοποθετήσεις και ερωτήσεις συμμετεχόντων φορέων που υλοποιούν έργα ΤΑΜΕ

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ – 1η Έκδοση του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών και την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

για την 1η Έκδοση του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών

και την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

15 Οκτωβρίου 2020 | ‘Ώρα: 12:00

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – ισόγειο Υπουργείου Οικονομικών – Λευκωσία

 

Χαιρετισμοί:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών
 • Κωνσταντίνος Κυπριανού, Προϊστάμενος Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων

Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου

 • Θεόδωρος Γράσσος, Διευθυντής Ανάπτυξης ΕΕΟ Group, επικεφαλής ομάδας έργου

Δράσεις Διαβούλευσης

 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

Ερωτήσεις Δημοσιογράφων

Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Κατεβάστε το Εθνικό Σχέδιο 1η Έκδοση https://we.tl/t-EsXf365wHx
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

 

Παρουσίαση της 1ης Έκδοσης του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

για την παρουσίαση της 1ης Έκδοσης

του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη Μεταναστών

15 Οκτωβρίου 2020 | ‘Ώρα: 15:00 – 18:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

https://zoom.us/webinar/register/WN_JeOQVF-FTC-9nQx-q0TmAw

 

15:00 – 15:05 | Καλωσόρισμα από τους οργανωτές

15:05 – 15:15 | Εισαγωγή:

 • Μιχάλης Μπέης, προεδρεύων Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη Μεταναστών, Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Υπουργείο Εσωτερικών
 • Σοφία Θεοδοσίου, Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων – Υπουργείο Εσωτερικών

15:15 – 15:45 | Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου

 • Θεόδωρος Γράσσος – Διευθυντής Ανάπτυξης, επικεφαλής ομάδας έργου

15:45 – 16:00 | Παρουσίαση Δράσεων Διαβούλευσης

 • Κυριάκος Πιερίδης, Δημοσιογράφος, μέλος ομάδας έργου

16:00 – 16:30 | Τοποθετήσεις μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη

16:30 – 18:00 | Ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα έργου: https://tcnintegration.com.cy
Τηλ.: 22875561-3 | 99024901 | 96387498
E-mail: [email protected]
@integrationcyprus | Facebook | Twitter | Instagram

Εργαστήρι για την ένταξη στη Λευκωσία

Την πρόοδο που επιτελείται για την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη μεταναστών στην Κύπρο, παρουσίασε ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΕΕO Group Θ. Γράσσος σε εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 9 Δεκεμβρίου 2019.

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με πρωτοβουλία του ΤΑΠΜ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο επίκεντρο του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα ένταξης μεταναστών.

Στο «εργαστήριο» συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από την Ελλάδα και την Εσθονία και προσέλκυσε το ενδιαφέρον δημοσίων, ιδιωτικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και ΜΚΟ που ασχολούνται με την μετανάστευση.

#socialinclusion #migration #cyprus

Προετοιμασία για έρευνα με Ομάδες Εστίασης

Η πρόοδος του έργου για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη των Μεταναστών συζητήθηκε κατά την 3η συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη, υπό την προεδρία του ΤΑΠΜ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε η ετοιμότητα όλων των συμμετεχόντων στην ΣΕΕΜ να συμβάλουν στις Ομάδες Εστίασης που θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εταίρο στην υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ο συντονιστής εταίρος EEO Group αναφέρθηκε στη σημασία της εργαλειοθήκης που θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό των δράσεών που θα περιληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις για την ένταξη των μεταναστών θα πρέπει να συνδέονται με:
Την αναγνώριση και πιστοποίηση
Την κατάρτιση
Την ευαισθητοποίηση
Την προσβασιμότητα
Την συμβουλευτική υποστήριξη

#socialinclusion #migration #cyprus

Συναντήσεις με δημόσιους φορείς για την ένταξη

Σειρά συναντήσεων με δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την ένταξη των μεταναστών πραγματοποίησε το εταιρικό σχήμα που ετοιμάζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών, με επικεφαλής συντονιστή την ΕΕΟ Group και εταίρους την Opinion & Action και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχος των συναντήσεων είναι η καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης που διαμορφώνεται στο μεταναστευτικό φαινόμενο στην Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη και τα αυξανόμενα ρεύματα ροών στο νησί, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αρκετοί δημόσιοι φορείς, τμήματα και υπηρεσίες συνδέονται στενά με την ένταξη των μεταναστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής συντονιστής EEO Group και ο εταίρος Opinion & Action πραγματοποίησαν σειρά επισκέψεων για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ άλλων με το ΤΑΠΜ, την Υπηρεσία Ασύλου, το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας. Κατά τις συναντήσεις έγινε ανατροφοδότηση πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και την ανάγκη

οικοδόμησης μιας συνεκτικής πολιτικής για την ένταξη.

Το εταιρικό σχήμα είχε επίσης συνάντηση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την οργάνωση των δράσεων που αφορούν τη διεξαγωγή ομάδων εστίασης. Η σύγκλιση ομάδων εστίασης θα συμβάλλει αποτελεσματικά στο να επιτευχθεί η βέλτιστη ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και πρακτικών μεταξύ των φορέων, οργανισμών του δημοσίου, ΜΚΟ και άλλων εμπλεκομένων στη διαδικασία ένταξης.

#socialinclusion #migration #cyprus